ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 21/01/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-554
 

Ανακοίνωση για τη Διαδικασία συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού και αναλωσίμων


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης - «Σχέση δομής-λειτουργίας, ρύθμιση και γενετική ποικιλομορφία της λιποπρωτείνης υψηλής πυκνότητας (HDL): Προοπτικές για την πρόληψη και τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου» με κωδικό αριθμό έργου 3569 του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κωδικό MIS 377286 του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ και επιστημονικό υπεύθυνο το Δημήτρη Καρδάση Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag141.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ