ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 21/12/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-8104
 

Ανακοίνωση για τη διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Εγγενώς εύκαμπτες πυρηνικές πρωτεΐνες (ΕΕΠ): Μια ολοκληρωμένη ανάλυση της δομής και της λειτουργίας τους σε πραγματικό χρόνο και κυτταρικές συνθήκες με συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 80797, Κωδικό MIS 379440 του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεωργάτο Σπυρίδωνα, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής του παρακάτω εξοπλισμού:

Ένα (1) Υπολογιστικό σύστημα (server) συνοδευόμενο από εφεδρική τροφοδοσία (Redundant power supply) και τροφοδοτικό αδιαλείπτου παροχής (UPS).


Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag140.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ