ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 21/12/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-8100
 

Ανακοίνωση για τη διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης προμήθειας


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου  Διαγωνισμού για την:


«Προμήθεια ενός (1) ανιχνευτή σπινθηρισμών Nal(TI) υψηλής απόδοσης στο Εργαστήριο Επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» με αριθμό 015/7/2012/3,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του ανωτέρω διαγωνισμού.


Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag139.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ