ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 18/12/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-7999
 

Ανακοίνωση για τη διαδικασία για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Θαλής με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ανάπτυξη μικρο- και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογίες και περιβαλλοντικές εφαρμογές» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 80790, Κωδικό MIS 375653 του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δεληγιαννάκη Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής του παρακάτω εξοπλισμού:

- Μοριακή αντλία (Turbomolecular)
- Διαφραγματική αντλία υποστήριξης
- Αισθητήρα μέτρησης κενού
- Οθόνη ενδείξεων
- Καλώδια και εξαρτήματα σύνδεσης με τελική έξοδο DN 25 ISO-KF και NW25


Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210) - 6503257
Fax: (210) - 6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag138.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ