ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 06/12/2012
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου Εξωτερικού Συνεργάτη στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΔΕΚΑ»


Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης & Πολυφασικών Ροών, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με τίτλο “Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα εκτίμησης (πρόγνωσης) του εξατομικευμένου κινδύνου από την ανάπτυξη Δυνάμεων στα Ενδαγγειακά μοσχεύματα και της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης στην ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής – ΔΕΚΑ”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου,  με τα εξής προσόντα:

Κάτοχος διπλώματος σε Μηχανολογία Μηχανική, ή άλλο σχετικό κλάδο με εμπειρία σε:

- Υπολογιστικές και πειραματικές αναλύσεις καταστατικών νόμων μηχανικής συμπεριφοράς τοιχωμάτων ανευρύσματος
- Υπολογιστικές και πειραματικές αναλύσεις καταστατικών νόμων μηχανικής συμπεριφοράς ενδοαγγειακών μοσχευμάτων σε ανευρύσματα

Οι αιτήσεις με πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον Δρ. Παναγιώτη Νεοφύτου (τηλ. 210 650 3736, email: panosn@ipta.demokritos.gr) εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs340.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf