ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2012
 
 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ, το ΙΟΒΕ,  το  ΕΚΤ και τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

“Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Επιχειρήσεων/Οργανισμών:  Διαρκής Οργανωτική Αναπροσαρμογή & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με Κατάρτιση βασισμένη στις Δεξιότητες
(Τεχνολογία - Μεθοδολογίες)”

Improving the efficiency of Enterprises and Organizations:
Continuous Operational Improvement - Competency-based HR Development

(Technology & Methodologies)

Αθήνα, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Bασ. Κωνσταντίνου 48)

 

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο οικονομικό τοπίο, η επιτυχία και η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων/οργανισμών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματική οργάνωση των δραστηριοτήτων τους και τη δυνατότητα συνεχούς αναπροσαρμογής των λειτουργικών τους διαδικασιών, σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις αναδυόμενες απαιτήσεις.Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, τις οποίες επιβάλουν οι διευρυνόμενες απαιτήσεις και οι μεταβαλλόμενες στρατηγικές, είναι η ποιότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η συνεχής και συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού, με βάση τις απαιτήσεις της επιχείρησης, καθίσταται επομένως, επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει λύσεις για την μεθοδολογική σύνδεση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με την αναγκαία κατάρτιση του προσωπικού, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων/οργανισμών.

Στόχος της Εκδήλωσης είναι ακριβώς η ανάδειξη της σημασίας των πιο πάνω σημείων και η παρουσίαση καινοτόμων μεθοδολογιών εφαρμογής τους.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην επίκαιρη αυτή για την χώρα μας Ημερίδα.

Πληροφορίες: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Τηλ: 210-6514544, email: sdal@dat.demokritos.gr  (Κα Στέλλα Δαλαμάγκα)

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι ελεύθερη
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live
Έντυπο  Συμμετοχής - Πρόγραμμα Ημερίδας: http://cocal.dat.demokritos.gr/en/10-news-a-events/8--19--2012

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς : Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου,
Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr