ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)- 6503257
Αγ. Παρασκευή: 13/11/2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-7000
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών παραλαβής των παρακάτω συμβάσεων:

  • «Προμήθεια και εγκατάσταση κινηματικής τράπεζας XYZ και βιβλιοθήκης φασματοσκοπικών δεδομένων σε υφιστάμενο micro-Raman φασματόμετρο Renishaw Invia».
  • «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) φασματόμετρου RAMAN με μικροσκόπιο και παρελκόμενα του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ  "Δημόκριτος".
  • «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών μιας (1) συσκευής για παραγωγή με χάραξη πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων και κεραιών (PCB – plotter)».

Αναλυτικό Έγγραφο: diag136.pdf

 


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ