ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2012
 

Διάλεξη του Καθηγ. Κώστα Γαλιώτη, Διευθυντή ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, 12:00

 

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

«ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

“Graphene: from a conceptual material to a material of the future”

 Καθηγ. Κώστας Γαλιώτης

Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστήμης Υλικών

Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου

Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Κτίριο 8 (πρώην ΙΕΥ)

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, 12:00

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr