ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 04/10/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-5998
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FOODSCAN-Development of an automated, novel biosensor platform for pesticide residue detection» (Ε-1679), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως εξής:

Μία (1) θέση Χημικού με αντικείμενο απασχόλησης τη «Συνθετική παρασκευή πεπτιδικών δενδριμερών για την ακινητοποίηση φυτοφαρμάκων σε φρεάτια ELISA – Εφαρμογή των συνθετικών δενδριμερών στην ανάπτυξη μεθόδων ELISA για την αξιολόγηση αντισωμάτων εναντίον του αντίστοιχου φυτοφαρμάκου».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο σε μεθόδους πεπτιδικής σύνθεσης σε στερεά φάση (SPPS) και ανάλυσης πεπτιδίων με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), όσο και σε μεθόδους ανοσοχημικών αναλύσεων με έμφαση στις ανασοαναλύσεις τύπου ELISA.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 5-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Ευαγγελία Λιβανίου, στο τηλέφωνο 210-6503839 και στο e-mail: livanlts@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs315.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf