ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 

Ευκαιρίες έρευνας σε νέους επιστήμονες: Δράση Marie Curie Initial Training Networks

 

Το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στη δράση Marie Curie Initial Training Network με το έργο “HEXACOMM: Initial Training for Aerosol Indoor Air Quality”. Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα σε θέμα που αφορά την ποιότητα αέρα και τις ιδιότητες αερολύματος εσωτερικών χώρων. Απαραίτητη η κατοχή μεταπτυχιακού MSc σε σχετικό αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο αρχείο “HEXACOMM: 12 PhD and 2 Post Doc positions in Indoor Air Quality” στο link:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/documents/hl/hexacomm.pdf, όπου γίνεται αναφορά το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, δίνεται η ευκαιρία συνολικά σε δώδεκα (12) νέους επιστήμονες να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή και σε δύο (2) μεταδιδακτορικούς ερευνητές να συνεχίσουν την έρευνά τους στον τομέα αυτό.


Οι δράσεις Marie Curie εντάσσονται στη δραστηριότητα «Άνθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που στόχο έχει την ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού, παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης και κίνητρα εξέλιξης και ενθαρρύνοντας την κινητικότητα των ερευνητών.


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr