ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 
Αγ.Παρασκευή: 30-07-2012
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» υπάρχει διαθέσιμη μία θέση υποψήφιου διδάκτορα (με μερική χρηματοδότηση μέσω ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ) με αντικείμενο την «Σύνθεση νέων υβριδικών φωτοκαταλυτών TiO2 με πολυοξομεταλικές ενώσεις (TiO2-POM), την μελέτη της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης κυανοτοξινών και την διερεύνηση του μηχανισμού αποικοδόμησής τους».

Δεκτοί γίνονται κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Χημείας και Χημικών Μηχανικών. Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ανωτέρω επιστήμες θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 30-9-2012.

e-mail: hiskia@chem.demokritos.gr
Υπόψη: Δρ. Αναστασίας Χισκιά, Δ/τρια Ερευνών

 
 

Dr. Anastasia Hiskia
National Centre of Scientific Research Demokritos
Institute of Advanced Materials, Physicochemical Processes, Nanotechnology and
Microsystems (IAMPPNM), Department of Physical Chemistry
Terma Patriarchou Grigoriou & Neapoleos
15310, Agia Paraskevi, Athens, Attiki, Greece
e-mail: hiskia@chem.demokritos.gr
Tel : + 030 210 6503643, 3646