ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2012
 

Διάλεξη του Jean-Marie Le Goff
PhD, DPhil
Chairman of HEP Tech
CERN
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

 

Στο πλαίσιο της σειράς «Διακεκριμένων Διαλέξεων», έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Jean-Marie Le Goff, PhD, DPhil, CERN.

Η ομιλία του με τίτλο: "Accelerators as a replacement for ageing nuclear reactors for the production of radioisotopes"
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 και ώρα 12.00 στην Αίθουσα «Θέμις Παραδέλλης» του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr