ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2012
 

Διάλεξη του Καθηγ. Κωνσταντίνου Σιούτα
University of Southern California
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

 

Στο πλαίσιο της σειράς «Διακεκριμένων Διαλέξεων», έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Καθηγ. Κωνσταντίνο Σιούτα, Civil & Environmental Engineering, University of Southern California.

Η ομιλία του με τίτλο: “Linking PM Sources and Chemical Composition to Health Effects - a summary of the 10 yr. Los Angeles Particle Center” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο Φυσικοχημείας - Βιολογίας.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, 3040
Fax: 210-650-3260
E-mail: pr@central.demokritos.gr