ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Διάλεξη του Prof. Paata Kervalishvili
Georgian Technical University
Τετάρτη 16 Μαϊου 2012

 

Στο πλαίσιο της σειράς «Διακεκριμένων Διαλέξεων» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Prof. Paata Kervalishvili, Physics Dept., Georgian Technical University & Professor of Faculty of Exact and Natural Sciences of Tbilisi State University.

Η ομιλία του με τίτλο “Research activities in Nanotechnology and Nanosensors", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.5.12, ώρα 12:30 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών.

Σχετικά Αρχεία:

Βιογραφικό σημείωμα
Περίληψη ομιλίας

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου,
Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr