ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 
22nd European Tissue Repair Society Annual Meeting
 

Το 22nd European Tissue Repair Society Meeting, 22 ETRS MEETING, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου 2012. Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν τα τελευταία επιτεύγματα στον ευρύτερο τομέα της ιστικής επούλωσης και αναγέννησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε νεότερες προσεγγίσεις της κυτταρικής και μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας με σκοπό τη σε βάθος κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των φαινομένων αυτών, καθώς και των πιθανών κλινικών εφαρμογών.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 31η Μαΐου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να:

- Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.ETRS2012.org
- Να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Δρ Δημήτρη Κλέτσα, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
Τηλ.: + 30 210 6503565, 210 6503561, Fax: + 30 210 6511767, e-mail: dkletsas@bio.demokritos.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου,
Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.