ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
 

Εκπαιδευτική & Ερευνητική Συνεργασία μεταξύ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και University Of Texas at Arlington, U.S.A.

 

Μετά από την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του Department of Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου Texas at Arlington (UT Arlington), εγκαινιάζεται μια νέα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, και ειδικότερα, με το Department of Materials and Engineering (MSE). Η συνεργασία σφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκεψη του Δρ. Νίκου Κανελλόπουλου, Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Προέδρου του Δ.Σ., στο Arlington. Ο κ. Κανελλόπουλος συναντήθηκε με τον Dr. Jean-PierreBardet, Πρύτανη του College of Engineering, τον Καθηγ. Στάθη Μελέτη, Πρόεδρο του Department of Materials and Engineering (MSE), και με μέλη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου με τους οποίους συζήτησε την προοπτική ανάπτυξης ευρύτερων ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργασιών.

Η διμερής συνεργασία ξεκίνησε με την υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος διδακτορικών διατριβών. Βάσει της συμφωνίας, νέοι Έλληνες επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν τη διδακτορική διατριβή τους σε τομείς αιχμής όπως αυτοί της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των νανοϋλικών και της βιοτεχνολογίας. Η εκπόνηση της διατριβής θα γίνεται σε δύο στάδια, στο UT Arlington και στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», διάρκειας δύο χρόνων έκαστο και ο διδακτορικός τίτλος θα χορηγείται από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Ήδη επελέγησαν οι δύο πρώτοι φοιτητές και αναμένεται άμεσα η επόμενη προκήρυξη για κάλυψη νέων θέσεων.

Με τη συμφωνία αυτή το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο μεγαλύτερος πολυκλαδικός, διεπιστημονικός ερευνητικός οργανισμός στην Ελλάδα, εντείνει τις προσπάθειες του για επιστημονική αριστεία θέτοντας σε άμεση εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με στόχο την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε επιλεγμένους τομείς εθνικής προτεραιότητας. Παράλληλα, το Κέντρο στοχεύει να καταστεί κόμβος διασύνδεσης επιστημόνων μέσω της ανάπτυξης διμερών συνεργασιών και της υποστήριξης ενός δικτύου τεχνογνωσίας και μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ του ερευνητικού δυναμικού του Κέντρου και διακεκριμένων ερευνητικών ομάδων του εξωτερικού, και δη Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών & ερευνητικών συνεργασιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με αντίστοιχα ιδρύματα ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεχίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του Κέντρου στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Σχετικό link: University of Texas at Arlington: http://www.uta.edu/uta/
 

Ο Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" με τον Dr. Jean-Pierre Bardet, Πρύτανη του College of Engineering (UT Arlington).
 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Τηλ. 210- 650-3002, 210-650-3040,
Fax: 210-650-3260, email: pr@central.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον, Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.