ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 26 Απριλίου 2012
 

Επίσκεψη
αντιπροσωπείας της Δημοκρατικής Αριστεράς
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
στις 27.4.12
Κεντρικό Αμφιθέατρο

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 27 Απριλίου, αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ) αποτελούμενη από τους κ.κ. Δημήτρη Χατζησωκράτη, Υπεύθυνο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και υποψήφιο βουλευτή  Β' περιφέρειας Αθηνών και Δημήτρη Λουκά, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιο βουλευτή στη Β' περιφέρειας Αθηνών, θα επισκεφθούν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προκειμένου να ενημερώσουν τους υπαλλήλους του Κέντρου για τις πολιτικές θέσεις της ΔΗΜΑΡ και να συζητήσουν μαζί τους. 

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο στις 14:00 -15:00.

 

 

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002, 3040
, email: pr@central.demokritos.gr