ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 24 Απριλίου 2012
 

Επίσκεψη
των υποψήφιων βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
κας Δούρου Ρένας και κας Κωνσταντοπούλου Ζωής
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
στις 26.4.12

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι βουλευτές κα Δούρου Ρένα και Κα Κωνσταντοπούλου Ζωή, θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Κέντρου την Πέμπτη 26.04.2012 στις 12:00 – 14:00.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με τους εργαζόμενους στο Αμφιθέατρο του ΙΕΥ, 14:00 – 15:00.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: pr@central.demokritos.gr