ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 24 Απριλίου 2012
 

Επίσκεψη
Αντιπροσωπείας με επικεφαλής την κα Παπαϊωάννου Κέλλυ
υποψήφια βουλευτή του ΚΚΕ
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
στις 26.4.12

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι αντιπροσωπεία  με επικεφαλής τη κα Παπαϊωάννου Κέλλυ, υποψήφια βουλευτή του ΚΚΕ, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, την Πέμπτη 26.04.2012 στις 11:00 – 12:00.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: pr@central.demokritos.gr