ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΑΒ

 

Αντιπροσωπεία του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με επικεφαλής τον Δρ. Νίκο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθυντή του Κέντρου, επισκέφθηκε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε παρουσίαση των Ε&Α δραστηριοτήτων της ΕΑΒ καθώς και της εταιρικής στρατηγικής της και πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στους κύριους άξονες της ερευνητικής πολιτικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργασιών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Κέντρου στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε διεφάνη πεδίο σύγκλισης απόψεων και δραστηριοτήτων, ώστε ενδεχόμενη συνεργασία να βελτιώσει τις εφαρμογές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος και των δύο Φορέων.

Για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου της ΕΑΒ πατήστε εδώ.

 

 
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : pr@central.demokritos.gr