ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 04 Απριλίου 2012
 

ENAROMaTIC

European Network for Advanced Research on Olfaction for Malaria Transmitting Insect Control
website: www.enaromatic.org/enaromatic.html
Συντονιστής: Καθηγητής Κ. Ιατρού
 

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, αποτελεσματικού και περιβαλλοντικά ασφαλούς εντομοαπωθητικού για την αντιμετώπιση του κουνουπιού-φορέα της ελονοσίας, Anopheles gambiae, από την ερευνητική κοινοπραξία  ENAROMaTIC

Οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας πολλών κρατών αδυνατούν να περιορίσουν την εξάπλωση της ελονοσίας λόγω της συνεχώς μειούμενης αποτελεσματικότητας των ανθελονοσιακών φαρμάκων, της ανυπαρξίας αποτελεσματικών εμβολίων και της ανθεκτικότητας των κουνουπιών-φορέων του παρασίτου της ελονοσίας στα εντομοκτόνα.

Το ENAROMaTIC είναι μία πολυεθνική, διαθεματική κοινοπραξία ερευνητικών φορέων, που χρηματοδοτείται από το Έβδομο Προγράμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Στόχος της κοινοπραξίας είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής και η ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων για τον έλεγχο πληθυσμών επιβλαβών εντόμων και, ειδικότερα, των κουνουπιών, που ευθύνονται για τη μετάδοση της ελονοσίας στον άνθρωπο.

Στρατηγική επιλογή του ENAROMaTIC είναι η διακοπή του κύκλου μετάδοσης της ελονοσίας από τα κουνούπια στον άνθρωπο μέσω παρέμβασης στη διαδικασία, με την οποία τα κουνούπια αντιλαμβάνονται την παρουσία του ανθρώπου στο περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών ασφαλείας και πληροί απόλυτα τις απαιτήσεις για ανάπτυξη και χρήση σκευασμάτων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

Οι προσπάθειες του ENAROMaTIC κατέληξαν πρόσφατα σε ένα νέο, υψηλής αποτελεσματικότητας εντομοαπωθητικό, που έχει δράση συγκρίσιμη, αν όχι υπέρτερη, αυτής των καλύτερων εντομοαπωθητικών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και του DEET, έναντι του κουνουπιού-φορέα της ελονοσίας, Anophelesgambiae. Το καινοτόμο αυτό προϊόν, το οποίο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε δοκιμές ελεγχόμενου πεδίου στην Αφρική και είναι τώρα διαθέσιμο για ανάπτυξη σε βιομηχανική κλίμακα, βασίζεται σε φυσικές ουσίες από αειφόρες πηγές, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και έχει επίσης απωθητική δράση για άλλα είδη κουνουπιών και άλλων εντόμων που απομυζούν αίμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο εντομοαπωθητικό, ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στον Συντονιστή της κοινοπραξίας.

Πληροφορίες: Καθηγητής Κ. Ιατρού
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, 153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
τηλ. 210.65.03.562; E-mail: iatrou@bio.demokritos.gr

 
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : pr@central.demokritos.gr