ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
 

Επίσκεψη του Καθηγητή Kwang-Ho Choo στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

 

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 επισκέφθηκε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Κορεατική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Καθηγητή Kwang-Ho Choo, Chair and Director Department of Environmental Engineering Center for Blue Gold Cluster, Kyungpook National University, South Korea. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του Κέντρου και του Center for Blue Gold Cluster του Kyungpook National University και στοχεύει στην από κοινού διεξαγωγή έρευνας σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων.

Ο Καθηγητής Kwang-Ho Choo, συνοδευόμενος από μέλη της ερευνητικής του ομάδας και στελέχη της Κορεατικής εταιρίας Woongjin Chemical Co. Ltd, ξεναγήθηκε στις εργαστηριακές υποδομές του Κέντρου και έδωσε διάλεξη στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας με θέμα «Photocatalytic membrane reactor treatment of dissolved organic matter in water». Η ομιλία του στo πλαίσιο της σειράς «Διακεκριμένων Διαλέξεων», που διοργανώνεται από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αποτέλεσε αφορμή για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους επιστήμονες του Κέντρου, ενισχύοντας την προοπτική ευρύτερων συνεργασιών στο μέλλον.

Η συνεργασία του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το Kyungpook National University εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Κέντρου για ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο αφενός την υποστήριξη της επιστημονικής αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και αφετέρου την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω ενός δικτύου διάχυσης της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας σε τομείς εθνικής προτεραιότητας.

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: pr@central.demokritos.gr