ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 03 Απριλίου 2012
 

Διάλεξη του καθηγητή Δ. Φωτιάδη
Professor of Biomedical Engineering
Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems,
Dept. of Materials Science and Engineering, University of Ioannina
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

 
 

Στα πλαίσια της σειράς «Διακεκριμένες Διαλέξεις» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Φωτιάδη, Professor of Biomedical Engineering, Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems, Dept. of Materials Science and Engineering, University of Ioannina.

Η ομιλία του με τίτλο: A Multiparametric Approach for the Prediction of Cancer Reoccurrence, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6.4.12, ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: pr@central.demokritos.gr