ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2012
 

Διάλεξη
του  Kαθηγητή Kwang-Ho Choo
Chair and Director Department of Environmental Engineering Center for Blue Gold Cluster, Kyungpook National University
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, ώρα 12:00
Αμφιθέατρο ΙΦΧ

 
 

Στο πλαίσιο της σειράς «Διακεκριμένων Διαλέξεων » έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Καθηγητή Kwang-Ho Choo, Chair, and Director  Department of Environmental Engineering Center for Blue Gold Cluster, Kyungpook National University.

Ο Καθηγητής Kwang-Ho Choo θα επισκεφθεί το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» στα πλαίσια του MOU, που έχει υπογράψει το κέντρο με το Blue Gold Cluster, Kyungpook National University.

Η ομιλία του με τίτλο: "Photocatalytic membrane reactor treatment of dissolved organic matter in water", θα πραγματο­ποιηθεί την Τρίτη 27.3.12, ώρα 12:00 στο  Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας. Επισυνάπτεται η περίληψη αυτής καθώς και το βιογραφικό του.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: pr@central.demokritos.gr