ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2012
 

32ο European Peptide Symposium - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - 02-07 Σεπτεμβρίου 2012

 
 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα θέλαμε να να σας προσκαλέσουμε στο 32ο European Peptide Symposium (32EPS 2012), που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 2-7 Σεπτεμβρίου 2012. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα τελευταία διεθνή επιτεύγματα στον ευρύτερο τομέα των Πεπτιδίων.

Πληροφορίες και εγγραφές στην σελίδα http://www.32eps2012.org


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr