ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Διαλέξεις

Καθ. Τ. Μπούντης
Τμήμα Μαθηματικών και Κέντρο Έρευνας
και Εφαρμογών Μη Γραμμικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθ. Κ. Τσάλλης
Department of Theoretical Physics, Head
Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and
National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Head

στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»,
Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012
 

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Διακεκριμένες Διαλέξεις» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον καθ. Τ. Μπούντη (short cv), Τμήμα Μαθηματικών και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Μη Γραμμικών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών και τον καθ. Κωνσταντίνο Τσάλλη (short cv), Department of Theoretical Physics, Head,Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas and National Institute of Science and Technology for Complex Systems, Head.

Η ομιλία του καθ. Τ. Μπούντη με τίτλο: «Η Επιστήμη της πολυπλοκότητας και ο ρόλος της μαθηματικής μοντελοποίησης» θα πραγματοποιηθεί στις 11 - 12 και η ομιλία του καθ. Κ. Τσάλλη με τίτλο «Simplicity and complexity in natural, artificial and social systems»  θα πραγματοποιηθεί  στις 12.15 - 1.15  την Πέμπτη 22.3.12 στο  Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών.

Σχετικά Αρχεία: Πρόσκληση Εκδήλωσης

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr