Επικοινωνία

Τηλεφωνικό κέντρο 210 650 3000 communications [at] central.demokritos.gr
Γραφείο Προέδρου 210 650 3018 president [at] central.demokritos.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
   
Διεύθυνση Διοικητικού 210 6503033
Κεντρική Πύλη 210 6503541, 3542
Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών και Υποστήριξης Ερευνών 210 6503072
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 210 6503036
Γραφείο Προμηθειών Εσωτερικού (Προμήθειες πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού, κατασκευών, υπηρεσιών και εργασιών εσωτερικού) 210 6503046, 3044
Ταμείο (ενημέρωση δικαιούχων για παράδοση επιταγών και παραλαβή σχετικών παραστατικών είσπραξης) 210 6503061
Γραφείο Εκπαίδευσης 210 6503055
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου 210 6503002
Βιβλιοθήκη 210 6503285
Τεχνολογικό Επιστημονικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος" 210 6503604
   
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ  
   
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 210 6503153
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών  210 6503582
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας   
        - Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας   210 6503757 
        - Τομέας Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων   210 6503849 
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας  
        - Τομέας Επιστήμης Υλικών    210 6503381 
        - Τομέας Μικροηλεκτρονικής 210 6503223 
        - Τομέας Φυσικοχημείας 210 6503653 
Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδικής Φυσικής  210 6503512 

Παρακαλούμε επιλέξτε εδώ αν επιθυμείτε να αναζητήσετε τα Στοιχεία Επικοινωνίας εργαζομένων στο Δημόκριτο

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας


*

 

*

*

*