ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012
 
Εποικοδομητική συνεργασία του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότας
 

Μια ακόμη διάκριση για Έλληνες επιστήμονες δημοσιοποιήθηκε στην εκπνοή του 2011. Η έρευνα στις ζεολιθικές μεμβράνες της επιστημονικής ομάδας του Καθηγητή Μιχαήλ Τσαπατσή από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότας ήταν ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες, σύμφωνα με την κατάταξη “Science Breakthrough of the Year and Runners-Up, 2011” του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Science.

Οι ζεόλιθοι, γνωστοί για πάνω από 250 χρόνια, ανήκουν στην οικογένεια των ανόργανων πορωδών υλικών με ευρύ πεδίο εφαρμογών στην κατάλυση, για παράδειγμα στη μετατροπή βαρέων υδρογονανθράκων σε ελαφρύτερους και πιο πτητικούς,  στο μοριακό διαχωρισμό αερίων και υγρών, όπως στον εμπλουτισμό νερού, αέρα, κτλ. Η ομάδα του Καθηγητή Τσαπατσή από το τμήμα Χημικών Μηχανικών και Επστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου της Μιννεσότας, ανακάλυψε νέους τρόπους ελέγχου και τροποποίησης των πόρων των ζεολίθων καθώς και κατασκευής λεπτότερων και πιο αποτελεσματικών ζεολιθικών μεμβρανών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην χημική βιομηχανία για αποτελεσματικότερες και ταχύτερες διεργασίες, με χαμηλότερο κόστος, ενεργειακή οικονομία, και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η τεχνική βασίζεται στην κατασκευή νανο-φυλλιδίων (nanosheets) ζεολίθων πάχους μερικών νανομέτρων (δισεκατομμυριοστά του μέτρου) μέσω της τεχνικής της απολέπισης (exfoliation),  την εναπόθεση σε πορώδη υποστρώματα και τη δευτεροταγή ανάπτυξη (secondary growth) προς δημιουργία ενός ομοιόμορφου, εξαιρετικά λεπτού, λειτουργικού στρώματος πάχους της τάξης των 200 νανομέτρων (βλ. εικόνα). Το περιοδικό Science κατέταξε την ανακάλυψη στα “Breakthrough of the Year and Runners-Up, 2011” με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Οι ζεόλιθοι συνεχίζουν να εκπλήσσουν» (http://video.sciencemag.org/SciOriginals/1340768924001/1), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και από τα αμερικανικά ΜΜΕ (βλ π.χ. ABC News http://www.kstp.com/article/12303/?vid=2935532&v=1).

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συνεργάζεται συστηματικά με την ομάδα του Καθηγητή Τσαπατσή τα τελευταία 5 χρόνια πάνω στην κατασκευή, βελτιστοποίηση και τις εφαρμογές των ζεολιθικών μεμβρανών με τη συμμετοχή του Δρος Γεωργίου Καρανικολού, πρώην μεταδιδακτορικού υποτρόφου στην εν λόγω ομάδα και νυν επιστημονικού συνεργάτη Marie Curie στο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας. Ο Δρ. Τσαπατσής ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού των  50 χρόνων του «Δημόκριτου» στις 29 Ιουνίου 2011, όπου και παρουσίασε μέρος της ερευνητικής του εργασίας στις ζεολιθικές μεμβράνες.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr