ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το The University of Texas at Arlington (UT/Arlington) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το The University of Texas at Arlington (UT/Arlington) υπέγραψαν Συμφωνία με σκοπό την συνεργασία σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος της Συμφωνίας είναι αφενός η ενίσχυση των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Επιστήμης Υλικών και της Μηχανικής.

Στο πλαίσιο αυτό, φοιτητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από τα Ινστιτούτα  Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Φυσικοχημείας και Βιολογίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες και των δύο Οργανισμών και να αποκτήσουν ακαδημαϊκό τίτλο από το UT/Arlington, Department of Materials Science and Engineering στον τομέα των Προηγμένων Υλικών.

Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, οργάνωσης μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, εκπόνησης κοινών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr