ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το και το University of North Texas, U.S.A. (UNT) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το University of North Texas, U.S.A. (UNT) υπέγραψαν Συμφωνία με σκοπό τη συνεργασία σε επιστημονικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Συμφωνία στοχεύει σε κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα δίνουν την ευκαιρία ανταλλαγής ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού καθώς και φοιτητών, συνδιοργάνωσης μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, εκπόνησης κοινών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr