ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το The City College of New York (CCNY) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το The City College of New York (CCNY) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας επί ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, επιστήμης υλικών και φωτονιακών συστημάτων.  Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο CCNY.

Σκοπός είναι η προώθηση ανταλλαγών ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών με στόχο την ερευνητική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη, η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συμποσίων καθώς και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα που θα προάγει την έρευνα στους ανωτέρω τομείς.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr