ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

NIH-NCSR “D” Research Career Transition Award Program

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το National Institutes of Health (NIH) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέληξαν σε συμφωνία που άπτεται ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, συνεργάζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο NIH-NCSR “D” Research Career Transition Award Program, στο πλαίσιο του οποίου οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο NIH Visiting Program http://dis.ors.od.nih.gov/visitingprogram/01_vpmain.html ως  Επισκέπτες (NIH Visiting Fellows). 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις διάρκειας δύο έως τριών ετών η καθεμιά. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει μεταδιδακτορική/επαγγελματική εκπαίδευση στο NIH και η δεύτερη στοχεύει σε διδακτική ή ερευνητική θέση σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr