ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Διάλεξη
Prof. Enge Wang

School of Physics, Peking University, China

στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Δευτέρα  30 Ιανουαρίου 2012, ώρα 12:00
Αμφιθέατρο ΙΕΥ

 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Καθηγητή E. Wang, Professor, School of Physics, Peking University, China.

Ο Καθηγητής Wang θα επισκεφθεί το Δημόκριτο στα πλαίσια του Κέντρου Αριστείας σε Μικρο και Νανοσυστήματα του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Regpot.

Η ομιλία του με τίτλο: «Interpretation and prediction of nanostructural evolution based on first-principles studies», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30.1.12, ώρα 12:00 στο  Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών. Επισυνάπτεται η περίληψη της ομιλίας του και το βιογραφικό του.

Περίληψη Ομιλίας: Abstract_EG Wang.pdf
Βιογραφικό Ομιλητή: CV short_EG Wang.pdf

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς: Υγεία, Βιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr