ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 
Διάλεξη του καθ. Σ. Τζαμαρία
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Τετάρτη 7  Δεκεμβρίου 2011
 
Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων « 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη » έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Σπύρο Τζαμαρία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η ομιλία του με τίτλο: «Από τις φορτισμένες κοσμικές ακτίνες και τα ενεργειακά φωτόνια στην τηλεσκοπία νετρίνων», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7.12.11, ώρα 12:00 στο  Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών.
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr