ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2011
 

Οι Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Υπό τον τίτλο “History, Technology and Conservation of the Ancient Metal, Glasses and Enamels” θα πραγματοποιηθεί ένα ιδιαίτερης σημασίας Διεθνές Συμπόσιο στην Αθήνα από 16 έως 19 Νοεμβρίου, με την ουσιαστική υποστήριξη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” και τη συμμετοχή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

Τα αρχαία μέταλλα, το γυαλί, το σμάλτο και τα παρεμφερή αρχαιο-υλικά περικλείουν μοναδικές μαρτυρίες σχετικά με τις εξελιγμένες μεθοδολογίες που είχαν αναπτυχθεί για την παραγωγή τους στην ανατολική Μεσόγειο από τους προϊστορικούς, ήδη, χρόνους, σύμφωνα με υπάρχουσες αρχαιολογικές και αρχαιομετρικές σχετικές μελέτες. Αυτές οι αρχαίες μεθοδολογίες είναι δυνατό να ανιχνευθούν και να γίνουν κατανοητές σήμερα με την εφαρμογή και αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής, των ίδιων, δηλαδή, που εφαρμόζονται και για τη μελέτη των υλικών της εποχής μας. Παράλληλα, νέες τεχνολογίες και προσεγγίσεις αναπτύσσονται, τόσο από Ελληνικές όσο και ξένες ερευνητικές ομάδες, ειδικώς για τη μελέτη των αρχαιο-υλικών, προκειμένου να επιτευχθεί η συντήρηση, αναστροφή φυσικών φθορών και η οριστική αποκατάσταση των τέχνεργων και μνημείων της Πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το Συμπόσιο, που θα φιλοξενηθεί στο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (ASCSA), Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, αναμένεται να αποτελέσει μοναδική ευκαιρία απογραφής και αποτίμησης των νέων εξελίξεων και επιτευγμάτων σ’ αυτόν τον ερευνητικό τομέα, αλλά και  πόλο έλξης για δημιουργικό προβληματισμό μεταξύ ειδικών ερευνητών και τεχνικών επιστημόνων (αρχαιολόγων, συντηρητών, μηχανικών, χημικών, αρχαιομεταλλουργών και άλλων). Οργανωτές του Συμποσίου είναι οι Δρ. Γ. Κόρδας (Εργαστήριο Sol-Gel, IEY/“Δημόκριτος”) ως Πρόεδρος, και οι Καθηγ. Π. Βασιλείου (Σχολή Χημικών-Μηχανικών/Ε.Μ.Π.), Δρ. Ι. Μπασιάκος (Εργαστήριο Αρχαιομετρίας IEY/“Δημόκριτος”) και Δρ. Ε. Φιλιππάκη (Εργαστήριο Φυσικής Πλάσματος  IEY/“Δημόκριτος”), ως Μέλη. Ο Δρ. Ν. Κανελλόπουλος, Πρόεδρος και Δ/ντής του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, του Κέντρου στο οποίο επί πέντε δεκαετίες  γίνονται πρωτοποριακές και διεθνώς αναγνωρισμένες μελέτης για την Πολιτιστική Κληρονομιά, θα προλογίσει το Συμπόσιο κατά την εναρκτήρια συνεδρία του το απόγευμα της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες μαζί με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων του Συμποσίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.ims.demokritos.gr/gme2011/

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr