ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 24-10-2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/86.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και κυτταρογενετική μελέτη λευχαιμικών νοσημάτων» (Ε-675), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1η Θέση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Απόφοιτος ΑΕΙ, Βιολόγος - Γενετιστής, κάτοχος διδακτορικού με μεταδιδακτορική ειδίκευση στον τομέα της Βιολογικής Δοσιμετρίας και Ραδιοβιολογίας και με εκτενή / πολύχρονη εργαστηριακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ακτινο-κυτταρογενετικής. Πλεονεκτήματα αποτελούν προηγούμενη εμπειρία σε κυτταρογενετικές μεθόδους μελέτης επίδρασης φυσικών και χημικών γενοτοξικών παραγόντων στην υγεία του πληθυσμού, καθώς και στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων Metasystems για την κυτταρογενετική ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων.

2η Θέση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι τεχνικός με εμπειρία σε τεχνικές Βιοδοσιμετρίας αναφορικά με την προετοιμασία παρασκευασμάτων για την ανάλυση δακτυλίων και δικεντρικών χρωμοσωμάτων, καθώς και σε τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας μυελού των οστών αναφορικά με την προετοιμασία παρασκευασμάτων για την κυτταρογενετική ανάλυση νεοπλασιών. Επαρκής εμπειρία στη χρήση ειδικών υπολογιστικών συστημάτων ανάλυσης χρωμοσωματικών παρασκευασμάτων (Metasystems, Germany) και αρχειοθέτησης πειραματικών δεδομένων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-11-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Γαβριήλ Παντελιά, στο τηλέφωνο 210-6503848 και στο e-mail: gabriel@ipta.demokritos.gr, με τη Δρα Γεωργία Τερζούδη, στο τηλέφωνο 210-6503865 και στο e-mail: gterzoudi@rrp.demokritos.gr  (για την 1η θέση) και με τη Δρα Κωνσταντίνα Σαμπάνη,  στο τηλέφωνο 210-6503866 και στο e-mail: csambani@ipta.demokritos.gr (για την 2η θέση).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs278.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf 
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος