ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011
 

25η Επέτειος
EUROSENSORS XXV
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
4-7 Σεπτεμβρίου 2011

 

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 25η Επέτειος του Διεθνούς συνεδρίου EUROSENSORS που πραγματοποιήθηκε στη Αθήνα από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2011. Η σειρά των συνεδρίων EUROSENSORS ξεκίνησε το 1987 στο Cambridge και έχει καθιερωθεί σαν το μοναδικό Ευρωπαϊκό συνέδριο που καλύπτει όλο το φάσμα των Μικρο- και Νανοσυστημάτων και απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη βιομηχανία.

Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα της μικρο- και νανοτεχνολογίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων νανοϋλικών και πρωτότυπων διατάξεων και συστημάτων, με εφαρμογές σε θέματα διαγνωστικής και βιοτεχνολογίας, ενέργειας, ασφάλειας και επικοινωνίας. Επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο διοργανώθηκε στην Ελλάδα αλλά και σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Την τελετή έναρξης η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρακολούθησαν περισσότεροι από πεντακόσιοι (500) σύνεδροι, προερχόμενοι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς χώρου. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (434) εργασίες από σαράντα έξι (46) χώρες, οι οποίες επιλέχτηκαν μετά από κρίση από συνολικά εξακόσιες δύο (602) εργασίες. Ο αριθμός των εργασιών που υποβλήθηκαν παρουσίασε αύξηση 15% συγκριτικά με το περσινό συνέδριο.

Παράλληλα με το συνέδριο διοργανώθηκαν μία σειρά από δορυφορικές εκδηλώσεις  οι οποίες μεταξύ άλλων περιελάμβαναν εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης της έρευνας, "Common Strategic Framework for EU research and innovation funding". Επίσης κατά την διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε έκθεση για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών από ελληνικές και ξένες εταιρείες, αλλά και τεχνολογικούς φορείς που θέλουν να επιδείξουν τα σημαντικά επιτεύγματα τους στο χώρο της μικρο- και νανοτεχνολογίας.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος με την υποστήριξη του ΤΕΙ Αθήνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, του διεθνούς επιστημονικού εκδοτικού οίκου Elsevier και της EUROBANK EFG. To EUROSENSORS XXV τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.eurosensors2011.org.

ή να επικοινωνήσετε με τους:

Δρ Χρήστο Τσάμη (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής)
Δρ Γρηγόρη Καλτσά (Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος)
Δρ Ιωάννη Ράπτη (Υπεύθυνος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής)
Δρ Αγγελική Τσερέπη (Υπεύθυνη του Eurosensors
School)
Δρ Ελένη Μακαρώνα  (Υπεύθυνη διοργάνωσης Έκθεσης)

 

 

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr