ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011
 
Επίσκεψη αντιπροσωπείας του υπουργείου ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 

Την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πολυμελούς αντιπροσωπείας του Υπ. Ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με επικεφαλής τον Υφ. Ανάπτυξης κο. Ουάνγκ Ουέιζονγκ,  στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Αγία Παρασκευή. Μετά από σχετική συνάντηση και ενημέρωση από με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές των 8 ερευνητικών Ινστιτούτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» αναφορικά με τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες, το υπάρχον ερευνητικό δυναμικό και τις διατιθέμενες ερευνητικές υποδομές, αναζητήθηκαν και συζητήθηκαν ερευνητικές περιοχές και τεχνολογικοί στόχοι κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα αναζητήθηκαν τρόποι στενότερης διμερούς συνεργασίας στους τομείς της φαρμακευτικής, της νανοτεχνολογίας και των προηγμένων υλικών, μέσω αμοιβαίων επισκέψεων ερευνητικού προσωπικού και υποβολής κοινών ερευνητικών προτάσεων.

 
   
Σχετικές Φωτογραφίες
   
   
   
   
   
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr