ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
 

Διαλέξεις των Καθηγητών 
Christine Charles & Roderick W. Boswell
Australian National University, Canberra Australia
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

 
Στo πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη», έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τους Καθηγητές  Christine Charles και Roderick W. Boswell, Plasma Research Laboratory, Research School of Physical Sciences and Engineering, Australian National University.

Οι ομιλίες τους θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής. Η ομιλία της  Prof. Ch. Charles με τίτλο Plasmas create a new path for next generation hydrogen fuel cells θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ. και θα ακολουθήσει η ομιλία του Prof. R W. Boswell με τίτλο Focused Inert Ion Beam systems for 3D rock tomography on the nano-scaleστις 12:45 μ.μ.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr