ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011
 
Συνέδριο CAPITAL & VISION
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετείχε στο συνέδριο Capital & Vision, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton, 23-25 Σεπτεμβρίου 2011. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, την πύλη «Capital.gr» και την εταιρεία οργάνωσης εκδηλώσεων «Συμεών Γ. Τσομωκός Α.Ε.». Μεταξύ των θεμάτων που εθίγησαν ήταν οι νέες επενδυτικές δραστηριότητες με επίκεντρο το περιβάλλον, η ενέργεια, η αειφόρος ανάπτυξη, η καινοτομία στην τεχνολογία, η εταιρική ευθύνη, η κοινωνική αλληλεγγύη κ.α.

Το θέμα «Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη», με το οποίο συμμετείχε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ανέπτυξαν στις ομιλίες τους ο Πρόεδρος του Κέντρου και εκπρόσωποι των ερευνητών. Ακολούθησε  παρουσίαση του Τεχνολογικού Επιστημονικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος» καθώς και παρουσιάσεις των εταιριών που στεγάζονται σε αυτό. Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 24/9/2011 και ώρα 15.00-19.30 στην αίθουσα « Σαντορίνη », που είχε παραχωρηθεί από τους διοργανωτές του Συνεδρίου. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα που αφορά στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο: http://www.capitalvision.gr/

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr