ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2011 
 

Συνέδριο CAPITAL & VISION

 
 

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συμμετέχει στο συνέδριο Capital & Vision, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton, 23-25 Σεπτεμβρίου 2011.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, την πύλη «Capital.gr» και την εταιρεία οργάνωσης εκδηλώσεων «Συμεών Γ. Τσομωκός Α.Ε.». Στα θέματα του συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται το ζήτημα των νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων με επίκεντρο το περιβάλλον, την ενέργεια, την αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία στην τεχνολογία, την εταιρική ευθύνη, την κοινωνική αλληλεγγύη κ.α.


Το θέμα «Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη», με το οποίο θα συμμετέχει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θα αναπτύξουν στις ομιλίες τους ο Πρόεδρος του Κέντρου και εκπρόσωποι των ερευνητών. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Τεχνολογικού Επιστημονικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος» καθώς και παρουσιάσεις των εταιριών που στεγάζονται σε αυτό.


Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 24/9/2011 και ώρα 15.00-19.30 στην αίθουσα «Σαντορίνη» που θα παραχωρηθεί από τους διοργανωτές του Συνεδρίου.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα που αφορά στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο: http://www.capitalvision.gr/.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr