ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2011 
 

Διάλεξη του Καθηγητή Walter Kohn
Βραβείο Νόμπελ Χημείας 1998
 στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Δευτέρα 29 Aυγούστου 2011, ώρα 18:00 μ.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο

 

 

 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη» και του συνεδρίου 14th International Density Functional Theory Conference: Applications in  Physics, Chemistry, Biology and Pharmacy» που πραγματοποιείται στο ΕΚΕΦΕ «Δ»,  έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον θεμελιωτή  της Θεωρίας των Συναρτησιακών της Πυκνότητας και τιμημένο με το βραβείο Nobel Καθηγητή Walter Kohn, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Santa Barbara, Καλιφορνια.

Η ομιλία του με τίτλο: «Density Functional theory and its impact in Physics, Chemistry and Biology», θα πραγματο­ποιηθεί την Δευτέρα 29.8.11, ώρα 18:00 μ.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο.

Ο Καθηγητής Walter Kohn, είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας των Συναρτησιακών της Πυκνότητας, που είναι και το θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου που φιλοξενεί το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Η θεωρία του Kohn οδήγησε σε δραματικές απλοποιήσεις στους υπολογισμούς των ιδιοτήτων των πολυηλεκτρονικών συστημάτων (ατόμων, μορίων, στέρεων) και ένεκα των πολυπληθών εφαρμογών της στα μόρια, βραβεύτηκε με το βραβείο Νobel Χημείας το 1998.

Σήμερα, με βάσει τη Θεωρία των Συναρτησιακών της Πυκνότητας έχει αναπτυχθεί λογισμικό μέσω του οποίου υπολογίζονται με ακρίβεια όχι μόνο οι ιδιότητες των μορίων, αλλά και οι χημικές αντιδράσεις καθώς και οι αντιδράσεις μεταξύ μορίων και στέρεων. Η ακρίβεια των υπολογισμών αυτών είναι συγκρίσιμη με την ακρίβεια των πειραματικών δεδομένων. Έτσι, μπορούμε σήμερα θεωρητικά να  προσδιορίσουμε φυσικές και χημικές ιδιότητες χωρίς να καταφύγουμε σε χρονοβόρα και πολυέξοδα πειράματα. Συμπερασματικά μπορεί να πούμε ότι η θεωρία του Kohn συνέβαλε στην αύξηση της ταχύτητας των επιστημονικών ανακαλύψεων με τεραστία μείωση του κόστους των πειραμάτων.

Για να καταλάβουμε τη σημασία της θεωρίας αυτής πρέπει να πούμε ότι για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των φυσικών συστημάτων απαιτείται η λύση της Εξίσωσης του Schroedinger, όπου ο αριθμός των χωρικών μεταβλητών είναι όσος και ο αριθμός των ηλεκτρονίων ενός μορίου. Έτσι για μια πρωτεΐνη, ο αριθμός των μεταβλητών είναι πολλές χιλιάδες. Η επίλυση του προβλήματος διευκολύνεται από τις συμμετρίες που υπάρχουν ένεκα του ότι τα ηλεκτρόνια είναι ίδια μεταξύ τους. Ο Kohn έδειξε ότι αντί της εξίσωσης πολλών μεταβλητών, μπορεί να λύνουμε ένα ισοδύναμο σύστημα εξισώσεων μιας μεταβλητής. Η θεωρία αυτή αναπτύσσεται συνεχώς και σήμερα έχει επεκταθεί στη μελέτη βιολογικών συστημάτων καθώς και στην επίδραση των φαρμάκων..

Μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον Walter Kohn.

Γεννήθηκε και πήγε σχολείο στη Βιέννη, από την οποία διέφυγε για να μη πέσει στα χέρια των Ναζί που τότε είχαν καταλάβει την Αυστρία. Πρώτος σταθμός του ήταν η Αγγλία και μετά ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ανέπτυξε την ερευνητική του δραστηριότητα. Εδώ και μερικές δεκαετίες είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Μπάρμπαρα, Καλιφόρνια. Είναι η 4η επίσκεψη του στο Δημόκριτο, όπου συνεργάζεται με την ομάδα που ασχολείται με την Θεωρία των Συναρτησιακών της Πυκνότητας.

Για περισσότερα στοιχεία της βιογραφίας του:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1998/kohn-autobio.html

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr