ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2011 
 

Διάλεξη του καθηγητή Σωκράτη Παντελίδη
Department of Physics and Astronomy and
Department of Electrical Engineering and Computer Science,
Vanderbilt University, Nashville, TN, USA
and
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Δευτέρα 29 Aυγούστου 2011, Ωρα 13:00
Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών
Τίτλος: «The wide world of materials, one atom at a time – Theory and microscopy»

 
 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Επιστήμη, την Παιδεία και την Ανάπτυξη» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Καθηγητή Σωκράτη Παντελίδη, Department of Physics and Astronomy and Department of Electrical Engineering and Computer Science Vanderbilt University, Nashville, TN, USA and Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA, ο οποίος θα δώσει ομιλία με τίτλο: «The wide world of materials, one atom at a time – Theory and microscopy». Η ομιλία θα πραγματο­ποιηθεί την Δευτέρα 29.8.11, ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών. Είστε προσκεκλημένοι στη διάλεξη, η δε παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της ομιλίας του εδώ.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr