ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
 

Ημερίδα
«Διεθνείς συνεργασίες του ΕΚΕΦΕ «Δ»
με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα»

στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" διοργάνωσε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011, ημερίδα με θέμα "Διεθνείς συνεργασίες του ΕΚΕΦΕ "Δ" με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα" (https://edu.demokritos.gr/ge/index.php/el/events/imerides/2011-07-19-08-31-10).

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια του ΕΚΕΦΕ "Δ" και είχε σαν στόχο να παρουσιάσει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού, με τα οποία το ΕΚΕΦΕ "Δ" έχει υπογράψει σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ University of North Texas, George Mason University, University of Texas at Arlington και του University of Loughborough Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι έδωσαν παρουσιάσεις για τα αντίστοιχα Ιδρύματα και τις προοπτικές συνεργασίες με το ΕΚΕΦΕ "Δ".

Ακολούθησαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους Ινστιτούτων του ΕΚΕΦΕ "Δ" τα οποία συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια αυτά. Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση με θέμα "Συνεργασίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού: Τρέχουσα εμπειρία και Προοπτικές".

Στο τέλος της ημερίδας υπογράφηκε το συμφωνητικό συνεργασίας με το George Mason University, το οποίο αφορά την υλοποίηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ "Δ" και ήταν ανοιχτή για το κοινό.

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας από εδώ.

 
   
Σχετικές Φωτογραφίες
   
Δρ. Ν. Κανελλόπουλος, Δ/ντης και Πρόεδρος Δ.Σ ΕΚΕΦΕ «Δ»
Κεντρικό Αμφιθέατρο ΕΚΕΦΕ "Δ"
   
Panel της ημερίδας
   
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr