ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
 
Παρουσιάσεις και φωτογραφίες από τις ομιλίες των Prof. T. Yarman, Prof. Y. F. Dafalias και Prof. A. D. Panagiotou στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011
 

«Reevaluation of the risks associated with the nuclear energy production in Turkey and the world»
Prof. T. Yarman, Technical University of Istanbul

«Earthquake Liquefaction Hazards Mitigation at Nuclear Power Plants Sites»
Prof. Y. F. Dafalias, National Technical University of Athens

«Global Public Opinion on Nuclear Issues»
Prof. A. D. Panagiotou, University of Athens

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» στo πλαίσιο της σειράς διακεκριμένων διαλέξεων για τα 50 χρόνια προσφοράς στη επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη, διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 τρείς διαλέξεις  οι οποίες ήταν του Prof. T. Yarman με τίτλο «Reevaluation of the risks associated with the nuclear energy production in Turkey and the world», του καθ. Ι. Δαφαλιά με τίτλο «Earthquake Liquefaction Hazards Mitigation at Nuclear Power Plants Sites» και του καθ. Α. Παναγιώτου με τίτλο «Global Public Opinion on Nuclear Issues».

Οι συγκεκριμένες διαλέξεις σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια της χώρας και επιλέχθηκαν με αφορμή και τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ (26 Απριλίου 1986). Η πυρηνική ασφάλεια της χώρας είναι ο βασικός στόχος ενός από τους  «Πόλους Αριστείας» («Πόλος Αριστείας Πυρηνικής Ασφάλειας») στη λειτουργία των οποίων προχωρεί το ΕΚΕΦΕ «Δ» μέσω της εικονικής (virtual) ενοποίησης των Ε&Τ δραστηριοτήτων των οκτώ Ινστιτούτων του, έχοντας την «κρίσιμη μάζα» επιστημόνων και εξοπλισμού.


Ο «Πόλος Αριστείας Πυρηνικής Ασφάλειας» του  ΕΚΕΦΕ «Δ»  σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ατύχημα της Fukushima και ανησυχώντας για την δρομολογημένη κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα ισχύος 1600 mwatt στο Akkuyu της Τουρκίας πάνω σε ενεργό σεισμικό ρήγμα, προσκάλεσε τον διακεκριμένο επιστήμονα Prof. Tolga Yarman, ως ειδικό σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, τον διακεκριμένο επιστήμονα Καθηγ. Ι. Δαφαλιά, ως ειδικό σε θέματα σεισμικών κινδύνων και τον καθ. A. Παναγιώτου ως ειδικό πάνω σε θέματα πυρηνικής ενέργειας, να δώσουν τις παραπάνω διαλέξεις.

Είναι γεγονός ότι η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού παραμένει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για πάρα πολλές χώρες του πλανήτη μας. Αναμφισβήτητα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με αυτήν την ενεργειακή πηγή τα οποία θα πρέπει να λυθούν για να υπάρχει σοβαρή προοπτική συνέχισης χρήσης της η ακόμα εξάπλωσής της.

Χρειάζεται μια συνεχής διεθνής προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν σφάλματα όπως η επιλογή επικίνδυνων τοποθεσιών για την ανέγερση νέων μονάδων ή η συνέχιση της λειτουργίας παλαιών μονάδων σε μη παραδεκτά επίπεδα ασφάλειας.

Στο βιβλίο του με τίτλο "Nuclear Energy Debate in the Past and in the Present" (in Turkish: 1st Edition 1995, Second Edition 2010), ο Prof Yarman δηλώνει ότι: «…δεν είμαι κατά της πυρηνικής ενέργειας αλλά είμαι κατά του άνευ γνώσης πυρηνικού σχεδιασμού...»


Παρουσιάσεις Ομιλιών:

«Reevaluation of the risks associated with the nuclear energy production in Turkey and the world»
Prof. T. Yarman
, Technical University of Istanbul

«Earthquake Liquefaction Hazards Mitigation at Nuclear Power Plants Sites»
Prof. Y. F. Dafalias
, National Technical University of Athens

«Global Public Opinion on Nuclear Issues»
Prof. A. D. Panagiotou
, University of Athens

 
   
Σχετικές Φωτογραφίες
   
Δρ. Ν. Κανελλόπουλος, Δ/ντης και Πρόεδρος Δ.Σ ΕΚΕΦΕ «Δ»
Καθ. Ι. Δαφαλιας, ΕΜΠ
Καθ. Α. Παναγιώτου, ΕΚΠΑ
Prof. Tolga Yarman, Technical University of Istanbul
   
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr