ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
 

25η Επέτειος
EUROSENSORS XXV
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
4-7 Σεπτεμβρίου 2011

 
 
Η 25η Επέτειος του Διεθνούς συνεδρίου EUROSENSORS θα πραγματοποιηθεί στη Αθήνα 4-7 Σεπτεμβρίου 2011. Η σειρά των συνεδρίων EUROSENSORS ξεκίνησε το 1987 στο Cambridge και έχει καθιερωθεί σαν το μοναδικό Ευρωπαϊκό συνέδριο που καλύπτει όλο το φάσμα των Μικρο- και Νανοσυστημάτων και απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη βιομηχανία.

Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τελευταίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο τομέα της μικρο- και νανοτεχνολογίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων νανοϋλικών και πρωτότυπων διατάξεων και συστημάτων, με εφαρμογές σε θέματα διαγνωστικής και βιοτεχνολογίας, ενέργειας, ασφάλειας και επικοινωνίας. Επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο διοργανώνεται τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την τελετή έναρξης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 500 σύνεδροι, προερχόμενοι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς χώρου. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (434) εργασίες από σαράντα έξι (46) χώρες, οι οποίες επιλέχτηκαν μετά από κρίση από συνολικά εξακόσιες δύο (602) εργασίες. Ο αριθμός των εργασιών που υποβλήθηκαν παρουσίασε αύξηση 15% συγκριτικά με το περσινό συνέδριο. Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται και δεκαεννέα (19) διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό και την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν προσκληθεί για να παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις αιχμής στον χώρο, συμπεριλαμβανομένων των Z.L Wang (Georgia Inst. of Technology, USA), C. H. Ahn (Univ. of Cincinnati, USA), E. Gusev (Qualcomm, USA), G. Muller (EADS, Germany), D. Briand (EPFL, Switzerland), M Willander (Linkoping University, Sweden), K. Misiakos ( NCSR "Demokritos", Greece), P. D. Berger (MINATEC, France), P. Datskos (OakRidgeNationalLaboratory, USA), NikosChronis (Univ. ofMichigan, USA), D. Niarchos (NCSR “Demokritos”, Greece).

Παράλληλα με το συνέδριο θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από δορυφορικές εκδηλώσεις  οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης της έρευνας, "Common Strategic Framework for EU research and innovation funding", το EUROSENSORS School, που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες και το 4th International Workshop on Multianalyte Biosensing Devices, καθώς έκθεση για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών από ελληνικές και ξένες εταιρείες, αλλά και τεχνολογικούς φορείς που θέλουν να επιδείξουν τα σημαντικά επιτεύγματα τους στο χώρο της μικρο- και νανοτεχνολογίας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος με την υποστήριξη του ΤΕΙ Αθήνας, του Πανεπιστημίου Πατρών, την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, του διεθνούς επιστημονικού εκδοτικού οίκου Elsevier και της EUROBANK EFG. To EUROSENSORS XXV τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.eurosensors2011.org

ή να επικοινωνήσετε με τον:

Δρ Χρήστο Τσάμη
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
Διευθυντής Ερευνών
Ινστ. Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ «Δ»
Τηλ.: 210 650 3112
e-mail:ctsamis@imel.demokritos.gr


Σχετικά link:

Z.L Wang
http://www.nanoscience.gatech.edu/zlwang/
http://www.youtube.com/watch?v=dD8Ba6JIvRI

C. H. Ahn
2009 Emerging Entrepreneur Award: Chong H. Ahn
(http://www.uc.edu/news/NR.aspx?id=10189)

P. D. Berger
http://www-leti.cea.fr/en/How-to-collaborate/Research-areas/Application-fields/Smart-devices-for-safety-and-game

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr