ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Aγ. Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2011 
 

Διάλεξη του καθηγητή Π. Αλεξανδρίδη
Department of Chemical and Biological Engineering,
School of Engineering and Applied Science,
University at Buffalo (UB) - The State University of New York (SUNY)
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

 
 

Στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων «50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη» έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Πασχάλη Αλεξανδρίδη, Acting Associate Dean for Research and Graduate Education, από το  Department of Chemical and Biological Engineering, School of Engineering and Applied Science, University at Buffalo (UB) - The State University of New York (SUNY).

Η ομιλία του με τίτλο: "Nanostructured Polymers and Solvents: Opportunities in Health, Environment, and Energy Applications", θα πραγματο­ποιηθεί την Παρασκευή 29.7.11, ώρα 12:00 στο  Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών.

Πληροφορίες για το βιογραφικό του ομιλητή μπορείτε να δείτε εδώ.

Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της ομιλίας του εδώ.

Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210 - 650 3002
, email: florzo1@central.demokritos.gr