ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011
 
Ημερίδα
«Διεθνείς συνεργασίες του ΕΚΕΦΕ «Δ» με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα»
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011
 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" διοργανώνει, την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011, ημερίδα με θέμα "Διεθνείς συνεργασίες του ΕΚΕΦΕ "Δ" με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα".

Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια του ΕΚΕΦΕ "Δ" και έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με Ιδρύματα του εξωτερικού, με τα οποία το ΕΚΕΦΕ "Δ" έχει υπογράψει σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ University of North Texas, George Mason University, University of Texas at Arlington και του University of Loughborough Μεγάλης Βρεταννίας, οι οποίοι θα δώσουν παρουσιάσεις για τα αντίστοιχα Ιδρύματα και τις προοπτικές συνεργασίες με το ΕΚΕΦΕ "Δ". Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από εκπροσώπους Ινστιτούτων του ΕΚΕΦΕ "Δ" τα οποία συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια αυτά. Η ημερίδα θα κλείσει με συζήτηση με θέμα "Συνεργασίες με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού: Τρέχουσα εμπειρία και Προοπτικές".

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ "Δ" και είναι ανοιχτή για το κοινό.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη διεύθυνση:
https://edu.demokritos.gr/ge/index.php/el/events/imerides/2011-07-19-08-31-10/internationalcollaborations2011 μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιουλίου.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας: Imerida Mou's programme.doc

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr