ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/07/2011
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/63.2011
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Περιβαλλοντικής Υγείας του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Βιοδοσιμετρία ακτινοβολιών και κυτταρογενετική μελέτη λευχαιμικών νοσημάτων» (Ε-675) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, με τα εξής προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Βιολογίας
- Διδακτορικό δίπλωμα με μεταδιδακτορική πανεπιστημιακή ειδίκευση στον τομέα της κλινικής κυτταρογενετικής

- Εκτενή/πολύχρονη εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταρογενετικές αναλύσεις νεοπλασματικών νοσημάτων
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της μοριακής γενετικής και ιδιαίτερα στην εφαρμογή της τεχνικής των μικροσυστοιχιών (DNA microarrays), καθώς και στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων Metasystems για την κυτταρογενετική ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19-8-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Κωνσταντίνα Σαμπάνη, στο τηλέφωνο 210-6503866 και στο e-mail: csampani@ipta.demokritos.gr  και  με  το Δρα Γαβριήλ Παντελιά,  στο  τηλέφωνο 210-6503849 και στο e-mail: gabriel@ipta.demokritos.gr.

Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs266.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf