ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
 

Ομιλίες Prof. T. Yarman και Prof. Y.F. Dafalias
στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος",
Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

 

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» στo πλαίσιο της σειράς διακεκριμένων διαλέξεων για τα 50 χρόνια προσφοράς στη επιστήμη, στην παιδεία και στην ανάπτυξη, διοργανώνει την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 και ώρα 14:30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο τις διαλέξεις:

«Reevaluation of the risks associated with the nuclear energy production in Turkey and the world»

Prof. T. Yarman

Technical University of Istanbul

και

«Earthquake Liquefaction Hazards Mitigation at Nuclear Power Plants Sites»

Prof. Y. F. Dafalias

National Technical University of Athens

Οι συγκεκριμένες διαλέξεις σχετίζονται με την πυρηνική ασφάλεια της χώρας και επιλέχθηκαν με αφορμή και τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ (26 Απριλίου 1986). Η πυρηνική ασφάλεια της χώρας είναι ο βασικός στόχος ενός από τους  «Πόλους Αριστείας» («Πόλος Αριστείας Πυρηνικής Ασφάλειας») στη λειτουργία των οποίων προχωρεί το ΕΚΕΦΕ «Δ» μέσω της εικονικής (virtual) ενοποίησης των Ε&Τ δραστηριοτήτων των οκτώ Ινστιτούτων του, έχοντας την «κρίσιμη μάζα» επιστημόνων και εξοπλισμού.  

Ο «Πόλος Αριστείας Πυρηνικής Ασφάλειας» του  ΕΚΕΦΕ «Δ»  σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ατύχημα της Fukushima και ανησυχώντας για την δρομολογημένη κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα ισχύος 1600 mwatt στο Akkuyu της Τουρκίας πάνω σε ενεργό σεισμικό ρήγμα, προσκάλεσε τον διακεκριμένο επιστήμονα Prof. Tolga Yarman, ως ειδικό σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και τον διακεκριμένο επιστήμονα Καθηγ. Ι. Δαφαλιά, ως ειδικό σε θέματα σεισμικών κινδύνων, να δώσουν τις παραπάνω διαλέξεις.

Είναι γεγονός ότι η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού παραμένει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για πάρα πολλές χώρες του πλανήτη μας. Αναμφισβήτητα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με αυτήν την ενεργειακή πηγή τα οποία θα πρέπει να λυθούν για να υπάρχει σοβαρή προοπτική συνέχισης χρήσης της η ακόμα εξάπλωσής της.

Χρειάζεται μια συνεχής διεθνής προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν σφάλματα όπως η επιλογή επικίνδυνων τοποθεσιών για την ανέγερση νέων μονάδων ή η συνέχιση της λειτουργίας παλαιών μονάδων σε μη παραδεκτά επίπεδα ασφάλειας.

Στο βιβλίο του με τίτλο "Nuclear Energy Debate in the Past and in the Present" (in Turkish: 1st Edition 1995, Second Edition 2010), ο Prof Yarman δηλώνει ότι: «…δεν είμαι κατά της πυρηνικής ενέργειας αλλά είμαι κατά του άνευ γνώσης πυρηνικού σχεδιασμού»…

Οι διαλέξεις των Prof. T. Yarman και Prof. Y. F. Dafalias θα μεταδοθούν live μέσω Internet και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Προτείνεται η χρήση του Internet Explorer για την παρακολούθηση των διαλέξεων.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210-650-3002, email: florzo1@central.demokritos.gr